Archives

Tag Archives for: "Producten"

Veiligheid

100% PRODUCTEN

Bij Integrated Safety Management gaat de aandacht uit naar preventie, zoals het voorkomen van ziekte en ongevallen van burgers en werknemers, het minimaliseren van de kans op brand in gebouwen en de diefstal van goederen en het verhinderen van milieuschade aan bodem, lucht en water.

Prefab Werkruimtes

100% PRODUCTEN

Dichte bewerkingscabines in een hal zorgen ervoor dat het binnenmilieu in de productiehal niet wordt aangetast door bij diverse bewerkingsprocessen vrijkomende vervuilde lucht.

Engine Vapour Extractor

100% PRODUCTEN

Het inwendig wassen van vliegtuigmotoren met behulp van de ‘Engine Water Wash’ levert vliegtuigmaatschappijen een grote kostenbesparing op. Schone motoren presteren beter en verbruiken minder brandstof.

HD Clean Tunnel System

100% PRODUCTS

HD Clean Tunnel heeft een systeem ontwikkeld dat voorkomt dat de gevaarlijk vervuilde lucht uit tunnels en snelwegoverkappingen in de buitenlucht terecht komt en dat de tunnelwarmte verloren gaat.