Producten

HD Clean Tunnel System

Een systeem dat voorkomt dat de gevaarlijk vervuilde lucht uit tunnels stroomt.

Engine Vapour Extractor

Het inwendig wassen van vliegtuigmotoren levert een grote kostenbesparing op.

NOVODEK® Snijtafel

NOVODEK® voor het afvangen van stof en gassen die vrijkomen bij de diverse snijprocessen.

Ruimteventilatie

MACBuster® zuigt vervuilde lucht aan, filtert en blaast de schone lucht aan de andere zijde weer uit.

Verwarmingssystemen

Het systeem levert warmte door straling, een werkwijze die geen luchtstromen veroorzaakt.

Prefab Werkruimten

Gesloten verwerking cabines welke pure kwaliteit lucht en bescherming voor uw medewerkers garanderen.

Brandblussystemen

FirePro® aërosol blusstof kan worden ingezet voor bron- en ruimtebrandbestrijding alsmede voor draagbare methoden van brandbestrijding.

Veiligheid

Bij Integrated Safety Management gaat de aandacht uit naar preventie van ziekte en ongevallen.