HD Clean Tunnel System

Milieuverontreiniging door ringwegen rondom steden bedreigt de volksgezondheid. Slechte verkeersdoorstroming bedreigt onze economie. De milieuvervuiling bestaat uit overlast door geluid, licht, beweging, warmte, NOx en het zeer gevaarlijke nanofijnstof. Door de ringweg komt, onafhankelijk van de windrichting het nanofijnstof over de stad heen.

Overkapping van drukke (ring)wegen die aan dichtbebouwde woonwijken liggen (denk aan Rotterdam, Amsterdam, Amersfoort, Utrecht, Maastricht etc.) zorgt op zeer effectieve wijze dat alle milieuoverlast over de lengte van de weg verdwijnt. Een overkapping of tunnel lost de specifieke overlast door NOx en nanofijnstof echter niet echt op. De overlast hiervan verplaatst zich naar de uiteinden van een overkapping of tunnel waar deze stoffen in hoge concentraties vrijkomen.

Een kleine rekensom leert hoe ernstig dit probleem is: één kilometer ringweg met 2 rijbanen, bereden door auto’s en vrachtwagens die 80 km/uur rijden, levert een stofproductie van 1 gram per seconde of wel 3.600 gram per uur. Deze hoeveelheid is vergelijkbaar met de uitstoot van meer dan 300 MKB-lasbedrijven met 3 lasplaatsen. Deze bedrijven zijn volgens de Nederlandse Emissie Richtlijnen verplicht de lucht in hun bedrijven af te zuigen en te filteren vanwege de bewezen gezondheidsdreiging.

De huidige oplossingen maken veelal gebruik van energieslurpende technieken. Met behulp van zware ventilatoren tracht men bijvoorbeeld de vervuilde lucht af te zuigen en via lange dure schoorstenen op tunnels hoog in de lucht te emitteren. Ook worden tunnelmonden verdiept en verspreid aangelegd om op deze wijze te proberen onder de gemiddelde, wettelijk toegestane vervuilingconcentratie te blijven. Dit zijn kostenverhogende aanpassingen die het probleem slechts verplaatsen maar niet oplossen. De vervuiling blijft in de lucht en deze zal in de stad blijven neerslaan met alle bekende schadelijke gevolgen voor de gezondheid van de inwoners.

De enige werkelijk afdoende oplossing is de lucht in tunnels en overkappingen in te sluiten èn te filteren zodat zelfs pal langs een autoweg een gezonde leefomgeving ontstaat. Bestaande gebouwen kunnen worden behouden en er kunnen nieuwe gebouwen tot aan de rand van de weg of in geval van een tunnel zelfs boven de weg gebouwd worden. De overkapping of tunnel kan bekostigd worden uit de opbrengsten van de zo verkregen bouwgrond.

Het insluiten van de lucht in de tunnel heeft als extra voordeel dat de warmte afkomstig van de voertuigen niet meer via de tunnelmonden verloren gaat. De warmte kan opgewaardeerd worden om gebouwen te verwarmen, van warm tapwater te voorzien en de toe en afritten van de tunnel een constantere temperatuur te laten aannemen.

Vele voordelen van tunnelventilatie

Het toepassen van tunnelventilatie heeft vele voordelen. Deze ventilatiesystemen zijn zeer energiezuinig doordat ze gebruik maken van de natuurlijke luchtstroming in tunnels. Zo hoeven ze niet mechanisch voortgestuwd te worden. Daarnaast wordt tot wel 90% van de vervuiling of fijnstof in de tunnel gehouden of verwijderd uit de lucht. Dit betekent dat de tunnelmonden schoon blijven en op grote hoogte uitgestoten stofdeeltjes niet terug op de grond vallen en schadelijk voor de omgeving is. Uiteraard heeft tunnelventilatie nog meerdere voordelen:

 • Verbetering kwaliteit van de directe leefomgeving;
 • Terugwinning verkeersenergie voor verwarming van tapwater, woningen en gebouwen binnen een straal van 1 km;
 • Voorkomen van bouwstops;
 • Bekostiging van ventilatiesysteem uit de opbrengsten van de energieterugwinning;
 • Minimale emissie bij tunnelmonden.

Door warmteterugwinning kan het systeem na 5 jaar zelfs geld opleveren!

Ga voor een optimale beperking van milieuverontreinigingen rond tunnels met tunnelventilatie! Vraag snel naar de mogelijkheden.

HDClean Tunnel heeft een systeem ontwikkeld dat voorkomt dat de gevaarlijk vervuilde lucht uit tunnels en snelwegoverkappingen in de buitenlucht terecht komt en dat de tunnelwarmte verloren gaat. Door gebruik te maken van de door het verkeer veroorzaakte luchtstromen en het creëren van luchtgordijnen voor de tunnelmonden, zorgt deze energiezuinige tunnelventilatie dat minimaal 90% van de vervuilde lucht in de tunnel wordt gehouden. Een filterinstallatie in de tunnel zuigt de vervuilde lucht aan, filtert alle schadelijke stoffen en gassen en blaast de schone lucht weer in de tunnel terug.

HD Clean Tunnel Concept

Het HD Clean Tunnel concept  is een oplossing die voort komt uit een samenwerking met  Rijkswaterstaat, TNO, Dura Vermeer, Norit, Donaldson, TU Eindhoven, IF Technology, GEA Grasso en onze vele jaren ervaring in klimaatbeheersing, integrale veiligheid en industriële ventilatie.

De methode is in samenwerking met TNO doorgerekend. De resultaten zijn overtuigend. Het HD Clean Tunnel systeem is realistisch, uitvoerbaar en betaalbaar en lost het vervuilingprobleem werkelijk op.

Luchtgordijnen bij tunnelmonden

De tunnelventilatie werkt op een zeer effectieve wijze. De systemen van U.C. Technologies maken gebruik van de veroorzaakte luchtstromen door het verkeer en creëren luchtgordijnen bij de tunnelmond. Dit zorgt ervoor dat 90% van de vervuilde lucht ook daadwerkelijk in de tunnel blijft. Een filterinstallatie zuigt de vervuilde lucht aan, filtert  en blaast schone lucht terug in de tunnel.  Met tunnelventilatie van U.C. Technologies is het mogelijk de nadelige invloeden van drukke verkeersaders te bestrijden. Bestaande en nieuwe tunnels worden van een liggende schoorsteen omgebouwd tot een levensgrote hypoallergene stofzuiger en energieleverancier.

 • Het verkeer duwt de vuile lucht naar de reinigingsinstallaties bij de tunnelmonden.
 • De sterkst vervuilde lucht bij het wegdek wordt afgezogen en daarna gereinigd.
 • De schone luchtstroom wordt van onder het wegdek de tunnel ingeblazen en vormt zo een luchtgordijn bij de tunnelmond waardoor geen vervuilde lucht uit de tunnel kan ontsnappen.
 • Net voor het einde van de tunnel wordt de lucht van de ene tunnelbuis in de andere tunnelbuis teruggeblazen.
 • Door dit proces aan beide uiteinden van de tunnel te realiseren wordt de lucht in de tunnel gehouden.
Het verkeer duwt de vuile lucht naar de reinigingsinstallaties bij de tunnelmonden.
De sterkst vervuilde lucht bij het wegdek wordt afgezogen en daarna gereinigd.
De schone luchtstroom wordt van onder het wegdek de tunnel ingeblazen en vormt zo een luchtgordijn bij de tunnelmond waardoor geen vervuilde lucht uit de tunnel kan ontsnappen.
Net voor het einde van de tunnel wordt de lucht van de ene tunnelbuis in de andere tunnelbuis teruggeblazen.
Door het verkeer wordt continu energie in de tunnel gepompt. Het HD Clean Tunnel systeem slaat deze energie op met behulp van moderne en beproefde technieken. Hiermee kunnen woonwijken en kantoorparken worden verwarmd, gekoeld en van warm tapwater voorzien binnen een straal van 1 kilometer van de snelweg.

Door warmteterugwinning verdient het systeem zichzelf terug en kan na 5 jaar zelfs geld opleveren.

 • Verbetering van de leefkwaliteit in de stad en verhoging van de woondichtheid gaan hierdoor hand in hand.
 • Opheffing en voorkoming van bouwstops, versnelling uitbreidingsmogelijkheden wegennet.
 • CO2-reductie en minimale emissie bij tunnelmonden.
 • Verdere ontsluiting en samensmelting van stadsdelen: ringweg is geen barrière meer.
 • Opbrengsten door bouwmogelijkheden tot vlak voor de overkapping of op het tunneldak van de ringweg.
 • Bekostiging van aanschaf en onderhoud van het ventilatiesysteem uit de opbrengsten van de energieterugwinning.
 • Gebruik van beproefde, innovatieve technieken.
 • De roep om een schone stad neemt toe. De verkeersoverlast in en rondom steden bedreigt de volksgezondheid en de economie.
 • Het overkappen van ringwegen en het afzuigen & filteren van de vervuiling bij tunnel- en overkappingmonden lost de nanofijnstof- en andere milieuproblemen werkelijk op.
 • Een tunnel of overkapping wordt gedeeltelijk bekostigd uit de opbrengsten van de daardoor verkregen bouwgrond. Reiniging van de lucht kan door energieterugwinning gratis zijn.
 • Door warmteterugwinning verdient het HD Clean Tunnel systeem zichzelf terug en kan na 5 jaar geld opleveren.
 • Terugwinning van verkeersenergie voor warm tapwater en verwarming van woningen en gebouwen is binnen een straal van 1 km mogelijk.
 • Energiezuinige afzuiging en filtering door gebruikmaking van de natuurlijke luchtstroming in tunnels in plaats van energieslurpende mechanisch voortstuwing.
 • Houdt 90% van de vervuiling/fijnstof binnen de tunnel en verwijdert het uit de lucht in plaats van de vervuiling bij de tunnelmonden te verspreiden of op grote hoogte uit te stoten om zo concentraties in simulatieprogramma’s en of op meetlocaties te verlagen.
 • Het HD Clean Tunnel systeem is het enige gecombineerde luchtreiniging- en energie terugwinningsysteem voor tunnels en wegoverkappingen. Zorgt voor CO2-reductie en minimale emissie bij tunnelmonden.
 • Het HD Clean Tunnel systeem is realistisch, uitvoerbaar, betaalbaar en maakt gebruik van beproefde, innovatieve technieken.
 

Het HD Clean Tunnel systeem is hèt gecombineerde energieterugwinning- en luchtreiningsysteem voor tunnels en wegoverkappingen.

Hamburg's plan to hide its highway underground

Hamburg’s plan to hide its highway underground

When the A7 highway was first built in Hamburg, Germany, it sliced the city in half. Now a few divided neighborhoods are starting to be stitched back together, as the city begins construction on three new parks that will fully cover parts of the autobahn.

Park 101

Park 101

Park 101 is a visionary urban design solution to cap the 101 FWY in Downtown Los Angeles – reconnecting the city’s historic core, north of the freeway, with the civic, cultural, and financial cores of modern Los Angeles to the south.

Ringland Antwerpen

Ringland Antwerpen

Ringland is het land dat ontstaat door de overkapping van de Antwerpse Ring. Een gebied even groot als de Antwerpse binnenstad.

Related Posts